ADMITERE CLASA a V-a

ANUNȚ

TESTUL DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII  ÎN  CLASA  a V-a, AN ȘCOLAR 2023-2024  VA AVEA LOC ÎN DATA DE 23  IUNIE ORA 10

VĂ REAMINTIM CĂ, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ADMITERE, TESTUL CONSTĂ ÎN DOUĂ PROBE A CÂTE 40 DE MINUTE FIECARE.

PRIMA PROBĂ LA MATEMATICĂ și  A DOUA PROBĂ LA  LIMBA ROMÂNĂ

(probele sunt separate de o pauză de 20 de minute)

 • Condiții de desfășurare a probelor scrise :
 • elevii vor fi prezenți în săli în intervalul 9:30-9:45 și vor avea asupra lor certificatele de naștere, în original;
 • candidații nu au voie să dețină asupra lor materiale informative ( cărți, caiete etc.), telefoane mobile, calculatoare etc. ; nerespectarea acestei dispoziții atrage după sine excluderea de la test;
 • în fiecare sală de concurs există doi profesori supaveghetori, de altă specialitate decât matematică sau limba română;
 • candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică;
 • profesorii supaveghetori verifică identitatea candidaților pe baza certificatului de naștere;
 • fiecare candidat primește ciorne și foi tipizate pentru concurs;
 • fiecare candidat primește câte o foaie cu subiecte;
 • redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colțul conținând numele candidaților secretizat;
 • numai răspunsurile conținute pe foaia tipizată vor conta pentru stabilirea punctajului final;
 • răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru );
 • greșelile se taie textul eronat cu o linie orizontală;
 • la expirarea timpului de redactare a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge lucrările pe baza borderoului de sală, care conține numărul de pagini scrise și semnătura candidatului;
 • ciornele se strâng separat;
 • la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puțin trei candidați;

 

Director BUGNARUG IOAN