1. Credem că Biblia este Cuvântul inspirat, inerant şi autoritar al lui Dumnezeu. Ea este standardul la care se raportează toate disciplinele de învăţământ (2 Tim. 3:16-17).

2. Credem că există un singur Dumnezeu, care coexistă din eternitate în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (1 Petru 1:1b-2; Luca 3:21-22)

3. Credem în divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, în naşterea Sa din fecioară, în viaţa Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa inclusivă şi substitutivă prin sângele Său vărsat, în învierea Sa în trup, în înălţarea Sa
la Dreapta Tatălui şi în revenirea Sa în putere şi glorie (1 Corinteni 15:3-4; Evrei 1:3).

4. Credem că mântuirea şi răscumpărarea omului păcătos şi pierdut sunt posibile exclusiv prin credinţa în Domnul Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor (Romani 3:21-26).

5. Credem în lucrarea Duhului Sfânt în prezent, care locuieşte în creştin şi îi dă putere să trăiască o viaţă evlavioasă (Galateni 5:22-23; Romani 8:4-9).

6. Credem că Dumnezeu a dat daruri spirituale variate (1 Corinteni 12:4) tuturor credincioşilor Săi după voinţa Sa suverană (1 Corinteni 12:11), pentru zidirea Trupului lui Cristos (1 Corinteni 14:12). Credincioşii trebuie să păstreze unitatea Duhului prin legătura păcii (Efeseni 4:3) ca să nu existe dezbinări în trup (1 Corinteni 12:25). Toţi credincioşii sunt botezaţi de către Duhul Sfânt în trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:13) şi Duhul Sfânt locuieşte în ei din momentul mântuirii (Romani 8:9).

7. Credem în învierea celor mântuiţi şi a celor pierduţi; cei mântuiţi vor învia pentru viaţă, iar cei pierduţi vor învia pentru pedeapsă (Ioan 5:29; Faptele Apostolilor 24:15; Matei 25:46).

8. Credem că elevii trebuie disciplinaţi în dragoste creştină (Evrei 12:6; Apocalipsa 3:19).

9. Credem că predarea-învăţarea se realizează prin efortul conjugat al profesorilor şi părinţilor, părintele fiind responsabil de educaţia copilului, profesorul având doar o responsabilitate delegată de către părinte (Efeseni 6:4; Deuteronom 6:4-9; Proverbe 22:6).