COMUNICAT CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ

COMUNICAT CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-A

 

 

  1. Depunerea contestațiilor se poate face la sediul școlii în data de 22.06.2020 (orele 16.00-19.00) și 23.06.2020 (orele 8.00- 12.00)
  2. Adresa de email pe care pot fi transmise contestatiile online: secretar@ltb-tm.ro
  3. Numărul de telefon la care părinții/reprezentanții legali ai candidaților solicită confirmarea înregistrării contestației depuse on-line: 0768 667 917
  4. Declarația tip menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere; declarația tip va fi semnată obligatoriu și de către părinții/reprezentanții legali ai candidatului. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.
  5. 5. La depunerea contestațiilor la sediul școlii părinții au obligația de a prezenta certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului în momentul depunerii contestației
  6. La depunerea on-line pentru fiecare probă/lucrare la care se solicită reevaluarea se transmit pe adresa de email afișată mai sus, în format scanat, formularul tipizat completat, semnat de către părinte și candidat însoțit de copie după CI/certificatl de naștere al elevului.
  7. După transmiterea on-line a celor două documente (cererea și copia CI sau certif. de naștere) părinții/ reprezentanții legali ai candidaților se asigură, prin apelarea numărului de telefon afișat mai sus, că contestația a fost primită. După telefonul de confirmare, contestație se înregistrează în unitatea de învățământ, iar numărul de înregistrare se transmite (reply) contestatarului. CONTESTAȚIA ON-LINE CARE NU ESTE URMATĂ DE TELEFONUL PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL AL ABSOLVENTULUI NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

 

 

 

 

DIRECTOR,

 

____________

Prof. Dănuț Ilie

Ultimele informatii: Evaluare nationala 2019

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA A VIII-A,
CARE VOR SUSȚINE EXAMENUL DE
EVALUARE NAȚIONALĂ , an școlar 2018-2019

 

 Centrul de examen pentru elevii Liceului Teologic Baptist din Timișoara, anul școlar 2018-2019 este LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA” TIMIȘOARA.

Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.  

Probele de examen încep la ora 9.00

 

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale

03-07 iunie 2019 Înscrierea la evaluarea națională

07 iunie 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

 

18 iunie 2019 Limba și literatura română – probă scrisă

20 iunie 2019 Matematica – probă scrisă

21 iunie 2019 Limba și literatura maternă – probă scrisă

 

 25 iunie 2019 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie 2019 Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie 2019 Soluționarea contestațiilor

 

29 iunie 2019 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Elevii vor avea asupra lor, la fiecare probă, actul de identitate

 

Director,
Prof. Dănuț Ilie