IMPORTANT:

  • Părinții/reprezentanții legali se vor prezenta în perioada 03.07.2023 – 07.07.2023 la secretariatul unității de învățământ pentru a completa cererea de transfer (ANEXA nr. 3) în 2 exemplare, care va fi aprobată de către Liceul Teologic Baptist Timișoara, apoi părintele va depune cererile și la unitatea școlară unde elevul a finalizat învățământul primar pentru a fi avizate de către Consiliul de Administrație al unității școlare respective.
  • În data de 10.07.2023 veți putea lua de la secretariat, în intervalul 11:00-13:00, cererile aprobate pe care le veți duce spre avizare la școala de proveniență.
  • Părintele, sau persoana desemnată de acesta, va depune la secretariatul Liceului Teologic Baptist Timișoara până la data de 31.07.2023 următoarele documente :
  • Transferul avizat de școala unde elevul a finalizat învățământul primar
  • Foaie matricolă eliberată de școala unde elevul a finalizat învățământul primar
  • Fișa medicală
  • În situația în care din motive care i se datorează, părintele nu depune până la data de 31 iulie 2023 documentele prevăzute anterior, elevul va pierde locul, școala contactând părinții elevilor neadmiși în ordinea punctajelor obținute în vederea completării locurilor libere.