PERSONALUL DE CONDUCERE

DIRECTOR: numele şi prenumele: BUGNĂRUG IOAN
numire, data: 24.08.2020, (decizia I.Ş.J Timiş nr. 357/1)
specialitatea: Sociologie și Teologie
gradul didactic: I, dr
norma de predare: 8 ore/săpt.

DIRECTOR ADJUNCT: – (conform normativelor)