DECLARAŢIA DE MISIUNE

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST din Timişoara este o şcoală de stat cu profil     vocaţional teologic şi teoretic real care împreună cu familiile elevilor:

  • Asigură o educaţie creştină cuprinzătoare;
  • Urmăreşte performanţe academice înalte;
  • Dezvoltă o atitudine de slujire faţă de Dumnezeu şi societate

prin:

  • Formarea unui caracter creştin;
  • Stimularea şi dezvoltarea unui parteneriat între şcoală, familie, biserică şi societate;
  • Asigurarea unei predări de calitate, folosind o abordare creştină a procesului;
  • Pregătirea elevilor pentru a-şi folosi abilităţile şi întregul potenţial într-o    societate pluralistă;
  • Echiparea elevilor cu un nivel cât mai înalt de cunoştinţe, care să le asigure accesul atât la o pregătire şcolară ulterioară liceului, cât şi pe piaţa muncii;

pentru elevi proveniţi din orice mediu social, etnic sau religios

cu scopul

de a forma cetăţeni care să poată contribui substanţial la consolidarea valorilor creştine în societatea românească contemporană.

 

DECLARAŢIA DE VIZIUNE

 

Viziunea LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST din Timişoara este ca absolvenţii noştrii să aibă o concepţie despre lume care să penetreze toate domeniile vieţii lor, să fie pregătiţi pentru a-şi continua studiile şi a se integra pe piaţa muncii, astfel încât:

ACADEMIC, să fie capabili să gândească în mod critic, să comunice clar, să folosească cu eficienţă cunoştinţele de matematică, ştiinţe şi computere, să caute să analizeze şi să evalueze informaţia, să discearnă în ceea ce priveşte literatura şi arta.

ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN, să înţeleagă şi să implementeze abilităţile de bun cetăţean şi conceptele democratice, să discearnă schimbările şi diferenţele în culturile mondiale şi în special europene, istoriile şi sistemele de guvernare ale altor popoare,  răspunzând conducerii lui Dumnezeu în relaţia cu ceilalţi.

PRIVIND ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ, să respecte şi să se relaţioneze la alţii aplicând principiile integrităţii, dedicării şi moralităţii biblice, să fie capabili să rezolve probleme şi să ia decizii, să aprecieze munca, să fie cumpătaţi în privinţa sănătăţii proprii, a resurselor şi a oportunităţilor.

 SPIRITUAL, să aibă o relaţie personală cu Isus Cristos, manifestând dorinţa şi capacitatea să aplice şi să practice principii biblice ale vieţii creştine, acasă, la biserică, la locul de muncă şi în societate, slujindu-L pe Dumnezeu şi pe semeni.