„VALORILE FUNDAMENTALE NU AU NEVOIE DE O JUSTIFICARE RAŢIONALĂ SAU EXTERIOARĂ ŞI NICI NU SE CLATINĂ DUPĂ CUM SUNT TENDINŢELE VREMURILOR.”

(James Collins & Jerry Porras in Built to Last)

 

VALORI FUNDAMENTALE

Noi afirmăm şi credem în următoarele valori:

 1.  FILOSOFIE BIBLICĂ

Credem că în şcoala noastră TREBUIE implementată o filosofie biblică profundă privind educaţia;

 1. GÂNDIRE CRITICĂ

Credem că în şcoala noastră elevii TREBUIE să înveţe cum să proceseze informaţiile şi să adopte o gândire critică, în contextul unei concepţii biblice despre lume şi viaţă;

 1. RESPONSABILITATEA EDUCAŢIEI PARENTALE

Credem că PĂRINŢII sunt cei care au responsabilitatea principală pentru educaţia copiilor lor, iar şcoala noastră TREBUIE să slujască familiile creştine;

 1. BIBLIA – MATERIE PRINCIPALĂ

Credem că predarea Bibliei este esenţială curriculumului academic;

 1. EXCELENŢĂ ACADEMICĂ

Credem că şcoala noastră TREBUIE să se dedice excelenţei academice, valorificând la maxim potenţialul fiecărui participant la procesul educaţiei;

 1. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Credem că resursele profesionale şi instruirea personalului şcolii sunt vitale pentru dezvoltarea şi maturizarea corpului profesoral;

 1. MAREA ÎNSĂRCINARE

Credem că atât elevii cât şi profesorii şcolii noastre TREBUIE să se angajeze la împlinirea marii trimiteri (Mt. 28:18-20);

 1. INTEGRARE BIBLICĂ

Credem că integrarea biblică a fiecărei experienţe de învăţare planificată este crucială în vederea unei educaţii creştine eficiente;

 1. ALEGERE EDUCAŢIONALĂ

Credem că oportunitatea unei educaţii creştine trebuie să fie la îndemâna familiilor creştine, ca modalitate de creştere şi disciplinare a elevilor pentru o viaţă de slujire a lui Dumnezeu şi a societăţii;

 1. DEZVOLTAREA ŞCOLII

Credem că şcoala noastră TREBUIE să dezvolte un plan de evaluare şi apreciere în vederea unei îmbunătăţiri continue;

 1. NON-DISCRIMINARE

Credem că procesul de predare-învăţare din şcoala noastră TREBUIE să reflecte o sensibilitate cu caracter creştin, relevantă într-o comunitate şcolară diversă;

 1. RELAŢII ŞI PARTENERIATE

Credem că misiunea şcolii noastre poate fi realizată cel mai bine prin cooperare cu diferite persoane, agenţii şi organizaţii care să o susţină cu programe, bunuri şi servicii.

 

Conform VIZIUNII noastre,

copiii dumneavoastră vor dobândi:

 • înţelepciune,
 • cunoştinţe şi
 • o perspectivă biblică cu privire la lume şi viaţă

pe care le vor demonstra în cadrul unei vieţi de caracter, slujire, conducere, ucenicizare şi închinare.

 

DECIZIA DUMNEAVOASTRĂ

pentru o educaţie creştină în parteneriat cu şcoala noastră este un element esenţial ca această viziune să devină realitate.