SIMULARE EXAMENE NATIONALE clasele VIII, XI si XII

ORDIN SIMULARI 2015-2016

Anexa nr. 1 Calendar

Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-a

Anexa nr. 3 Lista continuturi simulare BACALAUREAT CLASA A XI-a

Anexa nr. 4 Lista continuturi simulare BACALAUREAT CLASA A XII-a