REZULTATELE ADMITERII IN CLASA A IX-a
specializarea: MATE – INFO

 admisi

In perioada 21-29 iulie 2016, candidatii declaraţi admişi, vor depune la secretariatul liceului un DOSAR PLIC cu următorul conţinut:

  1. Cerere de înscriere (cererea tip se primeşte de la secretariatul liceului şi se completează la depunerea dosarului)
  2. Cartea de identitate în copie nelegalizată, dacă este cazul
  3. Certificatul de naştere în copie legalizată
  4. Adeverinţa cu notele şi media generala obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (este eliberată de şcoala gimnazială absolvită)
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (este eliberată de şcoala gimnazială absolvită
  6. Fişa medicala (de la medical şcolar, sau cel de familie)

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere.

Candidaţii care nu vor depune dosar in perioada mentionata vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.