NOTĂ: ADMIS la probele de aptitudini nu înseamnă admis în clasa a IX-a.
Conform art. 3 din OMECTS nr. 5082/31.08.2015 privind desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 și anexei 3 la ordinul MEN4432/29.08.2014 „dmiterea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la interviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.”

ÎN PERIOADA 01-06 IUNIE 2016 CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI SE VOR PREZENTA LA SECRETARIATUL ȘCOLII PENTRU A RIDICA ANEXELE LA FIȘELE DE ÎNSCRIERE ÎNTRE ORELE 11-15.