REAMINTIM …

PLANIFICAREA
EXAMENELOR DE CORIGENŢĂ
ANUL ŞCOLAR 2015/2016

CLASA A XII-a
            MATEMATICĂ: 2 august 2016, ora 9.00

CLASA A VIII-a
            GEOGRAFIE: 10 august 2016, ora 9.00
            MATEMATICĂ:11 august 2016, ora 9.00

ALTE CLASE
            LB. ROMÂNĂ; LB. ENGLEZĂ: 1 septembrie 2016, ora 9.00
            MATEMATICĂ; GEOGRAFIE: 2 septembrie 2016, ora 9.00

NOTA: Planificarea nominala este afisata la avizierul scolii din dataa de 29.06.2016