PROBA DE APTITUDINI 2013

Pentru profilul TEOLOGIE proba de aptitudini se desfăşoară în data de 1 iunie 2013, începând cu ora 9.00 şi constă în:

1.   COMPLETAREA UNUI CHESTIONAR-INTERVIU în scopul cunoaşterii:

–  Motivaţiei opţiunii elevului

–  Interesului pentru o viaţă creştină

–  Caracterului moral al candidatului

Folosind site-ul şcolii (www.ltbtm.ro,) atât candidatul cât şi părintele acestuia sunt rugaţi să ia cunoştinţă despre prevederile ROFUIP şi ale Regulamentului intern.

2. INTERVIU (dacă se impune, în urma completării chestionarului – interviu de la punctul 1.

REZULTATELE LA PROBA DE APTITUDINI vor fi comunicate la avizierul şcolii şi pe site-ul şcolii în data de 3 iunie 2013, conform calendarului admiterii (anexei la OMECTS nr. 5608 din 31.08.2012).