PRECIZĂRI
PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A
anul școlar 2018-2019

  1. Elevii care se regăsesc în acest tabel sunt declarați ADMIȘI în clasa a IX-a profil teologie pentru anul școlar 2018-2019
  2. În perioada 10-13 iulie 2018, zilnic între orele 10.00 – 14.00 toți elevii admiși, indifferent de profil, vor depune la secretariatul școlii noastre următoarele:
  • un dosar PLIC
  • cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
  • cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
  • copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
  • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • foaia matricolă
  • fișa medicală (conformă cu modelul – 3 pagini)

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant

  1. Elevii care au depus în data de 27.06.2018 fișă de înscriere pentru profilul TEOLOGIE și NU au fost declarați admiși (nu se regăsesc în tabelul atasat), pot să-și ridice fișele în data de 28.06.2018, orele 10-13 pentru a putea completa coduri, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.