Incepe scoala!

ÎNCEPE ȘCOALA!

Luni, 11 septembrie 2023 începând cu ora 9:00, în sanctuarul Bisericii Baptiste Betel, va avea loc festivitatea de deschidere a noului an școlar.
După festivitatea de deschidere, elevii, împreună cu diriginții vor desfășura activități specifice, în sala de clasă.

PRECIZĂRI  ÎNSCRIERE CLASA A IX-A PROFIL REAL

PRECIZĂRI  ÎNSCRIERE CLASA A IX-A
PROFIL REAL

SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

2023-2024

 

 

Zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 13.00 în perioada 20 – 25 iulie 2023  ELEVII  declarați ADMIȘI pentru PROFILUL REAL SPECIALIZAREA  MATEMATICA-INFORMATICĂ  vor depune, în vederea înscrierii, la secretariatul școlii noastre următoarele:

  • Un dosar PLIC
  • Cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
  • Cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
  • Copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
  • Foaie matricolă (clasele V-VIII)
  • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • Opțiunea pentru ora de religie (se completează la secretariatul școlii noastre)
  • Fișa medicală

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant