MESAJ DIN PARTEA CONDUCERII LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST

Dragi elevi, părinți și profesori
,,… ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)

 

Începem un nou an școlar cu sparanța și încrederea că Dumnezeu este pe tron și sub controlul Lui sunt toate lucrurile, vremurile și evenimentele. Deși este mai greu de înțeles, credem totuși, și urmează să ne convingem, că împrejurările în care ne găsim vor fi prielnice acelora care-L iubesc pe Dumnezeu.

 

Anul acesta are mai multe necunoscute, între care și ce se va întâmpla cu Pandemia de COVID 19 în funcție de care vor fi ajustate multe din activitățile specifice școlii ( predarea și învățarea online sau față în față, examenele naționale, modul în care ne apropiem unul de celălalt etc). Dar noi știm că Dumnezeu cunoaște perfect ce urmează să se întâmple și că tot ce scrie în Scriptură este adevărat. Într-adevăr, toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.

Așadar, în liniile esențiale, cum va fi anul acesta, depinde de Dumnezeu dar și de noi.

Pentru că amenințarea este atât de mare, de extinsă și mascată, anul acesta poate fi anul în care depindem cel mai mult de Dumnezeu. Ne dăm seama că luptăm cu un dușman invizibil, că există o componentă spirituală aflată la rădăcina a tot ceea ce se întâmplă și de aceea ne încredințăm de la început, și-n fiecare zi, pe brațul Lui Dumnezeu.

Pentru că provocările vor fi multe și deseori greu de anticipat, anul acesta poate fi anul în care învingem rutina, ritualul și inertia, devenind tot mai vigilenți din toate punctele de vedere, mai flexibili și atenți la modul în care ne trăim viața. Va trebui să fim proactivi, să știm bine unde vrem să ajungem în viață, care este calea într-acolo și să fim mai preocupați de propria dezvoltare profesională și spirituală.

Pentru că ni se solicită un plus de responsabilitate față de autoritate, față de legi și regulamente, față de cei din jur și față de noi înșine, anul acesta poate fi anul în care abundă condițiile prielnice dezvoltării propriului caracter. Elevi, părinți și profesori, suntem cu toții înscriși în școala lui Hristos și noi știm că de cele mai multe ori adversitățile, greutățile au contribuit masiv la formarea unor caractere alese, evlavioase.

Pentru că suntem parte a unui sistem, cel educational sau cel social, anul acesta poate fi anul în care se remarcă mai bine rolul sării și al luminii, într-un context întunecat din punct de vedere al valorilor. Ne dorim ca mărturia noastră de fiecare zi, a elevilor, părinților și profesorilor să fie vizibilă, să aducă cinste Lui Dumnezeu și să atragă pe mulți spre o comunitate care inspiră speranță celor din jur.

Mulțumim Domnului că o ducem cu toții mai bine decât merităm și că putem să ne bazăm ajutorul Lui, permanent.

Mulțumim tuturor acelora care s-au ostenit și care se vor osteni pentru a crea condiții cât mai bune din punct de vedere a siguranței personale și al eficacității procesului educational.
Celor care sunt pentru prima dată în Școala noastră, în special celor din clasa a V-a și a IX-a, le spunem bun venit și le dorim să aibă parte de ocazii și experiențe care să-i îndrume spre Dumnezeu și care să le marcheze pozitiv tot cursul vieții.

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți elevii, părinții și profesorii din România, pe toți aceia care sprijină într-un fel sau altul învățământul din țara noastră.

Ne rugăm să fim, fiecare dintre noi, într-o tot mai mare măsură, o binecuvântare unii pentru alții și pentru toți cei din jurul nostru.

Doamne ajută! Doamne dă izbândă!
Tuturor!