Lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini iunie 2021, Filiera Vocationala, Profil Teologic

SUBLINIEM FAPTUL CĂ ACEASTĂ LISTĂ REPREZINTĂ ELEVII ADMIȘI LA PROBA DE APTITUDINI.

NU ESTE LISTA FINALĂ CU ELEVII ADMIȘI IN CLASA A IX-a Profilul Teologie.