INFORMAŢII UTILE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A
an școlar 2019-2020

 

  1. Părinţii depun la secretariatul şcolii următoarele:
  • un dosar PLIC
  • formularul de înscriere (se completează la înscriere)
  • copie (nelegalizată) după Certificatul de naştere al elevului
  • copie (nelegalizată) după actul de identitate al unuia dintre părinţi
  • foaia matricolă (se va aduce după terminarea cursurilor clasei a IV-a)
  • fişa medicală (se va aduce odată cu foaia matricolă)

 

  1. Dacă la sfârşitul perioadei de înscriere (1.03.2019 – 14.06.2019), numărul înscrişilor depăşeşte numărul locurilor (30), în conformitate cu art. 139, alin.(1), lit. d) din OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016, în data de 15.06.2019, începând cu ora 9.00, se va organiza o testare în vederea completării locurilor disponibile. Testul va cuprinde întrebări din limba română şi matematică, fiind alcătuit în conformitate cu programa şcolară pentru clasa a IV-a.

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ

Informaţii cu privire la numărul de înscrişi se vor putea obţine în data de 14.06.2019, după ora 13.00. Informaţiile vor fi postate pe site-ul şcolii: www.ltbtm.ro,  la capitolul ADMITERE.

 

Director,
prof. Danut Ilie