INFORMARE

în atenția părinților si elevilor de la Liceul Teologic Baptist Timișoara

Prin prezenta vă comunicăm ca în perioada 3-15.09.2018 toți părinții si elevii care doresc pot depune
amendamente la Regulamentul de Organizare și Funcționara a Liceului Teologic Baptist din Timișoara.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: office@ltbtm.ro
Va multumim pentru colaborare

DIRECTOR,
prof. Ilie DĂNUȚ