INFORMARE OLIMPIADA

OLIMPIADA DE RELIGIE CULTELE BAPTIST ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE,

CLASELE V-XII

ETAPA JUDEȚEANĂ

 

  1. DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE

Etapa județeană se va desfășura sâmbătă, 18.03.2023, începând cu ora 10.00, la Liceul Teologic BAPTIST din Timișoara.

– elevii participanți vor fi prezenți la ora 9:00 la unitatea de învățământ organizatoare;

– intrarea elevilor în săli se va face în intervalul 9:00 – 9:30, conform repartizării din  listele afișate la intrarea în unitatea de învățământ;

– elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie vizat la zi sau cartea de identitate

– proba de concurs se desfășoară în intervalul 10:00-13:00;

– profesorii evaluatori vor fi prezenți la Liceul Teologic BAPTIST la ora 14:00;

 

  1. COMUNICAREA ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR INITIALE

Rezultatele inițiale vor fi afișate luni, 20.03.2023, începând cu ora 14, la avizierul școlii organizatoare și vor fi transmise pe e-mailul școlilor participante.

 

  1. COMUNICAREA ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 21.03.2023 la avizierul școlii organizatoare și vor fi transmise pe e-mailul școlilor participante.

  1. ANUNȚ

Posibilele contestații la etapa județeană a Olimpiadei naționale de Religie.se pot depune la secretariatul Liceului Teologic Baptist dinTimișoara (str. Ady Endre 20) în data de 20.03.2023, în intervalul 15.00-17.00, conform precizărilor cuprinse în  Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de Religie nr. Nr. 25180/09.02.2023

  1. b) Pentru etapele pe școală/locală/județeană/a sectoarelor municipiului București, depunerea contestațiilor se realizează la comisiile de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, constituite pentru fiecare etapă. Membrii comisiilor de evaluare discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice sau cu părinţii) pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor.