Conform adresei ISJ nr. 7143 din 03.07.2019 se posteaza pentru o perioada de o luna, Ierarhia la nivel judetean a absolventilor clasei a VIII-a de la Liceul Teologic Baptist din Timisoara. Aceasta ierarhie este afisata si la avizierul scolii (secretariat).