Eliberarea diplomelor pentru absolventii clasei a XII-a se va face miercuri, 11 iulie 2018, începând cu ora 9.00.
Eliberarea se face numai titularului actului.
Prin excepție, în baza unei împuterniciri notariale actele pot fi eliberate și persoanelor împuternicite de către titulari; în acest caz persoana împuternicită va prezenta actul de împuternicire și se vor legitima cu actul de identitate (CI sau BI).
Împuternicirea se va reține la secretariatul școlii.
                                                                           CONDUCEREA LICEULUI