DEPUNEREA DOSARELOR
DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A
(profil TEOLOGIC și REAL (mate-info)

 

În perioada 15-18 iulie 2019, intervalul orar 10.00 – 15.00 candidații declarați admiși vor depune la secretariatul unității școlare la care au fost declarați admiși, UN DOSAR PLIC care va conține:

  1. Cererea de înscriere (se completează la secretariat)
  2. Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie nelegalizată
  3. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (se eliberează de către școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a)
  4. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) (se eliberează de către școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a)
  5. Fișa medicală (se obține de la cabinetul medical de la școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a, sau de la medicul de familie, după caz)

 

NOTĂ: 1. Candidații care, în perioada menționată, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră RETRAȘI, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană.

  1. Pentru orice situație neprecizată mai sus, consultați Ghidul candidatului la admiterea în clasa a IX-a liceu și școală profesională învățământ preuniversitar, anul școlar 2019-2020
  2. În aceeași perioadă, absolvenții clasei a VIII-a din școala noastră care au fost declarați admiși la o altă școalăîși vor ridica de la secretariatul școlii documentele necesare constituirii dosarului pe care îl vor depune la secretariatul școlii la care au fost admiși
  3. Absolvenții școlii noastre vor depune la secretariat doar:

UN DOSAR PLIC  în care vor pune:

  • Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie nelegalizată
  • Fișa medicală (se obține de la cabinetul medical de la școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a, sau de la medicul de familie, după caz)