CONCURS REGIONAL PENTRU ELEVI
SPIRITUALITATEA DE LA EDEN LA POSTMODERNISM

 

Liceul Teologic Baptist Timișoara în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara organizează Concursul Regional pentru elevi „Spiritualitatea de la eden la postmodernism”(cuprins în calendarul activăților educative școlare și extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș),a cărui scop este formarea unui comportament bazat pe însușirea valorilor creștine, promovând valorile biblice în contextul actual.

Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII din orce unitate de învățământ și va avea următoarele secțiuni: 1. Viața și istoria poporului Israel, 2. Viața și lucrarea Domnului Isus în Evanghelii și Epistole, 3. Biserica Noului Testament, 4. Mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Elevii participanți vor alcătui un referat la secțiunea la care se dorește participarea, care va cuprinde pe prima pagină, titlul referatului, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară de proveniență, numele și prenumele cadrului didactic coordonator, precum și secțiunea la care participă. Referatul va cuprinde minim 3 pagini și maxim 6 pagini. Acesta va fi trimis pe adresa concursltb2017@gmail.com, până la data de 10.05.2018.Referatele plagiate vor fi descalificate.

Director,
prof. Szucs Alexandru