Anunț TRANSFERURI

  1. Potrivit Ordinului ministrului educației nr 3.164 din 21.01.2020. care modifică ordinul 5.599 dat în septembrie 2020. Articolul 7 din metodologie, punctul 1:   constituirea formațiunilor de studiu la clasa a IX-a/a-XI-a și anul I în învățământul de masă se realizează astfel:
    • Învățământ liceal cu frecvență zi filiera teoretică din 26 de elevi;
    • Învățământ liceal cu frecvență zi filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic, precum și la învățământul liceal de artă din 24 de elevi;
  1. Clasele care la data emiterii prezentului Ordin au peste numărul specificat, rămân la același efectiv de elevi