În atenția candidaților pentru admiterea în clasa a IX-a profil Teologic Uman

Susținerea probei de Aptitudini care constă într-un interviu în care elevul își motivează alegerea Școlii și a Profilului, va avea loc în data de 16.06.2021 ora 10, cu prezența fizică la sediul Liceului.

Candidații care nu-și pot echivala Proba Scrisă cu media aritmetică a mediilor anuale la Disciplina Religie, pe cei patru ani de studiu, vor susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie, programa de Religie Baptistă, clasele V-VIII.

Notă:
1. Media minima de verificare a cunoștințelor religioase respectiv media minimă a mediilor anuale pe cei patru ani de studiu, este minimum 7 (șapte)
2. Ora 13:00 este ora de începere a desfășurării probei orale de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie Baptistă.