COMUNICAT NR. 7
ÎN ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA A VIII-A, PRIVIND ADMITEREA ÎN LICEU

 

PROFIL VOCAȚIONAL

PRINCIPIU: Orice absolvent de clasa a VIII-a care are media minim 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial poate să candideze pentru admiterea la acest profil dacă:

 1. Depune în perioada  07-14  iunie 2021 un dosar de înscriere care conține:
  a. Anexa la fișa de înscriere (eliberată de unitatea școlară unde a absolvit solicitantul)
  b. Certificatul de naștere – copie
  c. Fișa medicală în original
  d. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul școlii și că sunt de acord să îl respecte. Regulamentul se poate accesa  AICI
  e. Adeverință din partea școlii absolvite cu mediile în cei patru ani de gimnaziu la disciplina religie și purtare pentru fiecare clasă promovată, în mod explicit.

NOTĂ: Aplicația informatică referitoare la admitere nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ.

 1. Promovează PROBELE DE APTITUDINI care constau în:
 1. Interviu în care elevul trebuie să-și motiveze alegerea școlii și a profilului;
 2. Proba de verificare a cunoștințelor (VCR) care constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor de la disciplina religie din toți cei patru ani de studiu care devine nota finală la aptitudini.

Dacă cel puțin într-un an elevul nu a făcut religie va susține o probă orală. Subiectele se elaborează din programa școlară de religie de la clasele V-VIII. Durata probei va fi de 20 minute. Media la această verificare trebuie să fie minim 7. Nota care rezultă la punctul II va fi considerată media la probele de aptitudini (APT).

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

 1. Calculul mediei finale de admitere (MFA), în baza căreia se face selecția primilor 24 de candidați se calculează astfel:

(APT+MA)/2 = MFA

unde: APT – media finală la probele de aptitudini (vezi punctul anterior (2.II)

MA= 0,2xABS+0,8xEN  în care ABS este media generală de absolvire a claselor V-VIII

EN este media obținută la Evaluarea Națională

 1. La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor, în funcție de situațiile concrete, vom anunța planificarea interviurilor și a probelor de verificare a cunoștințelor religioase, după caz precum și modalitățile de susținere a acestora.
 2. Dosarul de înscriere se depune la secretariatul școlii în perioada menționată, când secretarul va verifica dacă dosarul este complet sau nu, pentru a putea fi completat în timp util. Depunerea dosarului se poate face și on-line pe adresa office@ltbtm.ro. În acest caz procedura de verificare s-ar putea să conducă la imposibilitatea completării dosarului în timp util. La depunere este suficientă prezența unuia dintre părinți;
 3. În perioada 15-18  iunie 2021 vor fi programate desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini. Programarea va fi postată pe site-ul școlii (ltbtm.ro), la finalizarea perioadei de înscriere;
 4. În 18  iunie vor fi comunicate rezultatele la probele de aptitudini;
 5. În 22 iunie vor fi actualizate listele candidaților declarați admiși la probele de aptitudini prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați  sau exmatriculați.
 6. În 14  iulie comisia de admitere județeană va face validarea listei candidaților admiși în clasa a IX-a, profil teologic, listă pe care o vom posta și noi pe această pagină;
 7. În 15 iulie se va elibera fișa de înscriere (de la școala absolvită) în vederea completării codurilor și participării la admiterea computerizată. Elevilor care au fost declarați admiși la profilul teologic nu li se va mai elibera o astfel de fișă. Nu mai este necesară, ei sunt deja admiși în clasa a IX-a.

 

PROFIL REAL (matematică-informatică)

 1. În perioada 16-22  iulie are loc completarea codurilor (pentru școala noastră codul este 177)
 2. Următoarele acțiuni vor fi anunțate la momentul completăării codurilor.

Codurile claselor din județ precum și alte informații utile privitoare la admitere pot fi găsite în GHIDUL CANDIDATULUI la admiterea în liceu, 2021.

 

NOTĂ. Pe tot parcursul procedurii de admitere,  pentru ambele profiluri, atât elevii absolvenți, cât și părinții acestora vor putea fi consiliați de către dirigintele clasei, în mod organizat, sau la solicitarea acestora.