COMUNICAT

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND SELECȚIA BENEFICIARILOR DE DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL  “ȘCOALA ALTFEL”

 

I.   AVEȚI ATAȘATĂ AICI CA INFORMARE  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ   “ȘCOALA DE ACASĂ” Cod: P 09.24 ;

II.  CALENDAR DE SELECȚIE A BENEFICIARILOR:

  • 7-15 SEPTEMBRIE 2020 : INFORMAREA ELEVILOR ȘI/ SAU FAMILIILOR ACESTORA DESPRE OPORTUNITATEA PROGRAMULUI “ȘCOALA DE ACASĂ” DE CĂTRE PROFESORI/DIRIGINȚI;
  • 14-21 SEPTEMBRIE 2020: DEPUNEREA LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMĂNT, A CERERILOR ȘI DECLARAȚIILOR PE PROPRIE RĂSPUNDERE POTRIVIT CĂRORA FAMILIA SAU POTENȚIALUL BENEFICIAR NU DEȚINE NICIUN DISPOZITIV ELECTRONIC CU CONEXIUNE LA INTERNET ( CEREREA/DECLARAȚIA SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PĂRINTE/TUTURE LEGAL, SAU DE CĂTRE ELEV, DACĂ ESTE MAJOR- LE PUTETI DESCĂRCA  AICI );
  • 22 SEPTEMBRIE 2020: EVALUAREA DOSARELOR;
  • 23 SEPTEMBRIE 2020: AFIȘAREA REZULTATELOR SI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR;
  • 24 SEPTEMBRIE 2020: AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE DUPĂ CONTESTAȚII;

III.  CRITERII GENERALE DE SELECȚIE:

– ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,GIMNAZIAL ȘI SECUNDAR, FORMA DE ÎNVĂȚĂMĂNT DE ZI CU FRECVENȚĂ ( CLASĂ PREGĂTITOARE, CLASELE I-XII, ȘCOALA PROFESIONLĂ), ÎNMATRICULAȚI LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR (2020-2021) ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT.

ELEVII PROVENIȚI DIN MEDII DEFAVORIZATE.

IV.  CRITERII SPECIFICE DE SELECȚIE:

  • CRITERIUL 1 : ELEVII AI CĂROR FAMILII NU DEȚIN NICIUN DISPOZITIV ELECTRONIC (LAPTOP, TELEFON, TABLETĂ ETC.) CU CONEXIUNE LA INTERNET.
  • CRITERIUL 2 : ELEVII CARE NU DEȚIN, ÎN FOLOSINȚĂ PERSONALĂ, NICIUN DISPOZITIV ELECTRONIC CU CONEXIUNE LA INTERNET.
  • CRITERIUL 3 : ELEVII CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ/CETĂȚENI AI UNIUNII EUROPENE, CARE S-AU ÎNTORS PE TERITORIUL ROMÂNIEI DE LA DECLARAREA PANDEMIEI DE COVID-19 ȘI CARE NU DISPUN DE NICI UN DISPOZITIV ELECTRONIC CU CONEXIUNE LA INTERNET.