CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2019-2020

 

2-5 iunie 2020 Inscrierea la evaluarea nationala
5 iunie 2020 Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie 2020 Limba si literatura romana – proba scrisa
17 iunie 2020 Matematica – proba scrisa
18 iunie 2020 Limba si literatura materna – proba scrisa
22 iunie 2020 Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 14,00)
22 iunie (ora 16,00-ora 19,00) 23 iunie (ora 8,00-ora 12,00) Depunerea contestatiilor
23-26 iunie 2020 Solutionarea contestatiilor
27 iunie 2020 Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor

           Conform OMEC nr. 4248 din 13 mai 2020 (anexă)

 

 

 

 Informatii: Evaluare nationala 2020

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA A VIII-A,
CARE VOR SUSȚINE EXAMENUL DE
EVALUARE NAȚIONALĂ , an școlar 2019-2020

 

  • Centrul de examen pentru elevii Liceului Teologic Baptist din Timișoara, anul școlar 2019-2020 este LICEUL TEOLOGIC BAPTIST din TIMIȘOARA.

 

Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.  

Accesul în centrul de examen este în intervalul 7.45 – 8.30. Deoarece este necesar  să se facă triajul epidemiologic, vă recomandăm să sosiți la centrul de examen în prima parte a acestui interval.  Atât la intrarea, cât și la ieșirea din clădirea școlii veți primi câte o mască nouă. După efectuarea triajului epidemiologic veți preda, în vederea depozitării, până la ieșirea de la examen, toate lucrurile care nu sunt premise în sala de examen, cf. art. 11 din metodologie (OMEN nr. 4316 din 26.08.2019)

 

  • Probele de examen încep la ora 9.00 și durează 120 minute
  • Redactarea lucrărilor scrise se va face cu stilou sau pix care scrie albastru (nu folosiți pixuri PILOT)
  • Veți avea asupra voastră, la fiecare probă, actul de identitate, sau Certificatul de naștere, după caz.

 

CALENDARUL de desfăşurare a probelor scrise

 

15 iunie 2020 Limba și literatura română – probă scrisă

17 iunie 2020  Matematica – probă scrisă

 

22 iunie 2020 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

22 iunie 2020 Depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 19:00), 23 iunie (ora 8.00-12.00)

23-26 iunie 2020 Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

 

Director,
Prof. Dănuț Ilie