Nr.1929/27.04.2018

 COMUNICAT DE PRESĂ

 Simpozion Didactic Euroregional „EDUCAȚIE DURABILĂ”
la Liceul Teologic Baptist Timișoara

       Liceul Teologic Baptist Timișoara, va găzdui sâmbătă, 5 mai 2018, ora 10.00 Simpozionul Euroregional „Educație Durabilă”, acțiune cuprinsă în Calendarul Activităților educative – secțiunea simpozioane/sesiuni de comunicări al Inspectoratului Școlar Județean Timiș pentru anul școlar 2017-2018, poziția 14, organizatori fiind Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Timiș, Asociația Internațională a Școlilor Creștine, Liceul Teologic Baptist Timișoara în parteneriat cu Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, Liceul Teologic Baptist Reșița, Școala Gimnazială „Harul” Lugoj, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

La simpozion s-au înscris 99 de cadre didactice cu participare directă sau indirectă. Lucrările Simpozionului fiind publicate în cartea electronică cu ISBN intitulată: Educație pentru viitor și pentru eternitate.

Scopul simpozionului este schimbul de experiență prin realizarea unor lucrări metodico-științifice și a unei sesiuni de comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie), în scopul asigurării unei educații durabile.

Director,
prof. Szucs Alexandru