COMUNICAT BACALAUREAT

sesiunea august-septembrie 2020

Calendarul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat:

Sesiunea august-septembrie 2020

13-24 iulie 2020

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

24 august 2020

Limba şi literatura românăproba E.a) – proba scrisă

25 august 2020

Proba obligatorie a profiluluiproba E.c) – proba scrisă

26 august 2020

Proba la alegere a profilului şi specializariiproba E.d) – proba scrisă

27 august 2020

Limba şi literatura maternăproba E.b) – proba scrisă

28, 31 august-

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale

1 septembrie 2020

2 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-20,00

3-4 septembrie 2020

Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor finale

2. Înscrierea la cea de-a doua sesiune de bacalaureat se face la secretariatul școlii, în perioada din calendar prin depunerea următoarelor documente:

a) pentru candidații din seria curentă

Cerere de înscriere

Copie certificat de naștere

Copie carte de identitate, copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Foaie matricolă (IX-XII)

b) pentru candidații din seriile anterioare,

cele de mai sus și în plus:

doua poze 3/4 și

59 lei/probă de examen pentru cei care au fost înscriși, deja, de 2 ori.

3. Înscrierea se poate face zilnic în intervalul de timp 11.30-13.30, în perioada 13-24 iulie 2020.

4. Centrul de examen la care este arondată școala noastră este centrul nr. 3, organizat la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timișoara.