COMUNICAT ADMITERE, 2020

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-a

 

Având în vedere CALENDARUL ADMITERII în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 (anexa nr. 1 la Ordinul 4948/2019 cu modificările și completările ulterioare), sunt planificate să se desfășoare următoarele activități:

 

PENTRU PROFIL TEOLOGIC

 

2 iulie 2020, orele 8.00-10.00
– confirmarea locurilor pentru elevii care au susținut probele de aptitudini (va fi necesară prezența a cel puțin unuia dintre părinți și a elevului)

4 iulie 2020, orele 8.00-11.00        
– definitivarea candidaților admiși pentru clasa de teologie, în urma transmiterii de către comisiile de admitere județeană a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică  centralizată

5 iulie 2020
-transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

13-20 iulie 2020 
– depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul școlii unde a fost repartizat/admis

 

PENTRU PROFIL REAL (matematică-informatică)

2 iulie 2020, orele 8.00-10.00
– confirmarea locurilor pentru elevii care au susținut probele de aptitudini (va fi necesară prezența a cel puțin unuia dintre părinți și a elevului)

– elevii care au susținut probele de aptitudini și doresc să participe la repartizarea computerizată pentru alte profiluri, vor depune o declarație de renunțare la locul de la profilul teologic (declarația trebuie semnată de către candidat și de cel puțin unul dintre părinți); cu aceeași ocazie     se pot completa și coduri (opțiuni), (cei admiși la clasa de teologie nu mai completează coduri)

4 iulie, 2020, rele 9.00-11.00  
– elevii care nu au participat la testele de aptitudini vor completa codurile (opțiunile) în vederea participării la repartiția computerizată. La completarea codurilor elevii vor fi însoțiți, obligatoriu de cel puțin unul dintre părinți.

3-8 iulie 2020
-verificaarea de către părinți și cadidați a corectitudinii datelor din fișa listată pe calculator și operarea corecturilor, dacă se impune.

10 iulie 2020
– repartizarea computerizată pentru profilul de matematică informatică (la școala  noastră) și la toate celelalte profiluri pentru care s-au completat coduri  (cei admiși la clasa de teologie nu mai completează coduri)

 13-20 iulie 2020
– depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul școlii unde a fost repartizat/admis

 

NOTĂ. În cadrul acestor activități părinții și elevii vor fi consiliați de către diriginte..

 

DIRECTOR,

prof.  Dănuț Ilie