COMUNICAT ADMITERE, 2020
ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-a
DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A LA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST DIN TIMIȘOARA, AMBELE PROFILURI (TEOLOGIE, MATE-INFO)
PENTRU ANULȘCOLAR 2020-2021

Toți candidații declarați admiși la profilurile: teologie și, respectiv matematică -informatică, vor depune în perioada 13 – 20 iulie 2020, în cadrul programului de lucru cu publicul a secretariatului (zilnic 10.30 – 14.00) UN DOSAR PLIC cu următoarele documente:

1. Cererea de înscriere / fișa de înscriere (tipizate care se obțin de la secretariat la momentul depunerii dosarului)
2. Cartea de identitate și Certificatul de naștere în copie nelegalizată (se vor prezenta, pentru conformitate și originalele)
3. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională (de la secretariatul școlii gimnaziale absolvite)
4. Foaia matricolă, clasele V-VIII (de la secretariatul școlii gimnaziale absolvite)
5. Fișa medicală pentru reintrarea în colectivitate (de la medicul școlar, sau medicul de familie)
6. Alte documente (Cererea privind opțiunea pentru religie, declarație protecția datelor etc. de la secretariat la momentul depunerii dosarului).

NOTE.
1. Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate, în vederea ocupării lor în etapele ulterioare.
2. Candidații de la profilul teologie care au depuse o parte dintre documentele menționate mai sus, vor completa dosarul.
3. La depunerea dosarului, elevul va fi însoțit de către unul dintre părinți.

DIRECTOR,

____________
prof. Dănuț Ilie