ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 4.916/2019
CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020

2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea naţională
15 iunie 2020 Limba şi literatura română – probă scrisă
17 iunie 2020 Matematica – probă scrisă
18 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
22 iunie 2020 (până la ora 14,00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
22 iunie (ora 16,00-ora 19,00) – 23 iunie (ora 8,00-ora 12,00) Depunerea contestaţiilor
23-26 iunie 2020 Soluţionarea contestaţiilor
27 iunie 2020 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:

  1. La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din propria iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.
  2. În perioada 25-29 mai 2020 vom afișa programarea elevilor pentru înscrierea din 2-5 iunie.