COMISIA DE BACALAUREAT DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

 

Elevii clasei a XII-a vor susţine

  

  • Miercuri, 21.02.2018, ora 12.00, proba C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, audio-text. Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza între orele 11.00-11.30 cu B.I./C.I./adeverință de identitate.

 

  • Miercuri, 21.02.2018, ora 13.00, proba scrisă în cadrul Probei C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă. Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza între orele 12.30-12.40 cu B.I./C.I./adeverință de identitate.

  

  • Joi, 22.02.2018, ora 9.00, proba orală în cadrul Probei C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă. Prezența elevilor cu B.I./C.I./adeverință de identitate se va realiza conform graficului afișat.

 

Președinte,
prof. Szucs Alexandru

  


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
PENTRU PROBA C)-ORAL,
SESIUNEA IUNIE-IULIE, BACALAUREAT 2018

  • Intrarea în sala de examen se realizează conform graficului afișat ;
  • Pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din examen;
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
  • Pătrunderea în sala de examen cu telefon mobil sau orice mijloc de comunicare este interzisă;
  • Pentru elaborarea răspunsurilor, candidatul are la dispoziție 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei 10-15 minute;
  • După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen;
  • Examinarea oricărui candidat se realizează în prezența a cel puțin 3 candidați;

 

Preşedinte,
prof. Szucs Alexandru