COMISIA DE BACALAUREAT
DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUNȚ

    Elevii clasei a XII-a, an școlar 2017-2018 vor susţine proba A – Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului de Bacaluareat, sesiunea iunie-iulie 2018:

Luni, 12 februarie 2018, conform planificării

Marți, 13 februarie 2018, conform planificării

Prezenţa elevilor în sala de examen va începe cu ora 9:00 cu B.I/C.I./adeverință de identitate, conform graficului afișat.

 

Președinte,
prof. Szucs Alexandru


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
PENTRU PROBA A), SESIUNEA IUNIE-IULIE,
BACALAUREAT 2018


  • Intrarea în sala de examen se realizează conform graficului afișat ;
  • Pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din examen;
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
  • Pătrunderea în sala de examen cu telefon mobil sau orice mijloc de comunicare este interzisă;
  • Pentru elaborarea răspunsurilor, candidatul are la dispoziție 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei 10-15 minute;
  • După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen;
  • Examinarea oricărui candidat se realizează în prezența a cel puțin 3 candidați;

 

Preşedinte,
prof. Szucs Alexandru