1. ABSOLVENŢI DE CLASA A XII-a

Eliberarea diplomelor şi a certificatelor de competenţă va avea loc în perioada 16.07.2013 – 18.07.2013 între orele 9.00 – 15.00

Actele se eliberează personal, sau persoanelor oficial împuternicite (împuternicirea rămâne la şcoală). Solicitanţii vor avea asupra lor Cartea de Identitate.

Absolvenţii care nu au promovat examenul de bacalaureat:

a) Se pot înscrie în perioada 15 – 19.07.2013  pentru sesiunea a doua de bacalaureat. Înscrierea se face la secretariatul şcolii;

b) Vor ridica celelalte acte de studii (cu excepţia diplomei de bacalaureat).

 

2. VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR DE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ

Cei doi solicitanţi se vor prezenta pentru vizualizare în data de 16.07.2013 între orele 9.00 – 10.00.

Vizualizarea se va face în laboratorul de informatică. Procesul de vizualizare va fi monitorizat audio-video.

 

3. ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-a

Toţi părinţii care au făcut cereri pentru înscriere în clasa a V-a vor aduce la şcoală în perioada 15.07.2013 – 31.07.2013,  fişa medicală şi totodată vor face dovada faptului că elevul/eleva are la purtare FB. Dacă numărul celor care fac dovada că elevul are calificativul FB la purtare depăşeşte numărul de locuri se va avea în vedere un alt criteriu de departajare care se va anunţa cel târziu în data de 31.07.2013

Numărul de locuri este de 28, iar numărul înscrişilor este 32.

 

4. ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A

Elevii care vor fi declaraţi admişi la clasa de matematică-informatică în urma repartizării computerizate vor depune la secretariat până în data de 25.07.2013 dosarul de încriere. Conţinutul este acelaşi cu cel care a fost anunţat aici.