ANUNȚ IMPORTANT

Înscrierea la proba de aptitudini pentru etapa a doua de admitere la clasa de teologie se face luni, 27.07.2020, în intervalul orar 10.00-15.00

La înscriere candidații vor prezenta:

  1. Anexa la fisa de înscriere
  2. Adeverința din care să rezulte mediile la religie și purtare pentru fiecare clasă de gimnaziu în parte.

Ambele documente se eliberează de către secretariatul școlii în care elevul a promovat clasa a VIII-a