În conformitate cu Procedura privind înscrierea la examenul național  de bacalaureat – 2021, înscrierea pentru susținerea examenului are loc în perioada 25-31 mai 2021 pentru sesiunea iunie-iulie , respectiv 12-16 iulie pentru sesiunea august-septembrie.

Pentru candidatii din seriile anterioare dosarul de înscriere va cuprinde: cerere tip, copie carte de identitate, copie certificat de naștere, copie certificat căsătorie (dacă este cazul) copie foaie matricolă, adeverință cu rezultatele obținute în sesiunile anterioar, două poze marimea 3/4, taxă/probă de examen pentru candidații care au susținut deja de 2 ori examenul de bacalaureat