În atenția candidaților înscriși la proba de aptitudini în vederea admiterii în clasa a IX-a, profil teologic. Candidații care nu au medie încheiată la disciplina religie, în clasele V-VII plus semestrul I clasa a VIII-a, vor susține o probă scrisă la religie începând cu ora 11. Subiectele vor fi formulate din programa de religie, cultul baptist, clasele V-VIII.