A N U N Ț
PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

Admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară conform OMEN nr. 4829 din 30 august 2018 ( se poate vedea la finele articolului) privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2019-2020 este următoarea:

  1.  Profilul REAL, specializarea matematică-informatică:
    1 clasă = 28 locuri
  2. Profilul VOCAȚIONAL, specializarea teologie baptistă:
    1 clasă = 28 locuri

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR
ÎN FUNCȚIE DE PROFIL/SPECIALIZARE 

 

PENTRU PROFILUL REAL

a) 3-7 iulie 2019 – completarea obțiunilor în vederea participării la admiterea              computerizată

b) 12 iulie – Repartizarea computerizată în învățământul liceal

c) 15-18 iulie 2019 – depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați

 

PENTRU PROFILUL VOCAȚIONAL

a) 8-9 mai 2019 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini (de la secretariatul școlii pe care o frecventați)

b) 13-14 mai 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini (se va depune anexa ridicată în 8-9 mai)

c) 15-17 mai 2019 – desfășurarea probelor de aptitudini

d) 20 mai 2019 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

e) 11 iunie 2019 – reactualizarea listei celor declarați admiși la probele de aptitudini prin eliminerea corigenților, repetenților, amânaților și exmatriculaților

f) 3 iulie 2019 – depunerea fișelor de înscriere de către cei care au fost declarați admiși la probele de aptitudini

g) 15-18 iulie 2019 – depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul școlii pentru cei declarați

DIRECTOR,
prof. Ilie DĂNUȚ

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020_0