IMPORTANT

1. Părinții/reprezentanții legali se vor prezenta în perioada 04.07.2022 – 08.07.2022 la secretariatul unității de învățământ pentru a completa cererea de transfer (ANEXA nr. 3) în 2 exemplare, care va fi aprobată de către Liceul Teologic Baptist Timișoara
2. În data de 15 iulie, după aprobarea cererilor în Consiliul de Administrație, părintele va prelua cererile și le va depune la unitatea școlară unde elevul a finalizat învățământul primar pentru a fi avizate de către Consiliul de Administrație al unității școlare respective.

3. Părintele, va depune la secretariatul Liceului Teologic Baptist Timișoara până la data de 30.07.2022 următoarele documente :
– Transferul avizat de școala unde elevul a finalizat învățământul primar
– Foaie matricolă eliberată de școala unde elevul a finalizat învățământul primar
– Fișa medicală

Obs. În situația în care din motive care i se datorează, părintele nu depune până la data de 30 iulie 2022 documentele prevăzute anterior, elevul va pierde locul, școala contactând părinții elevilor neadmiși în ordinea punctajelor obținute în vederea completării locurilor libere.

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE IN CLASA A V -DE AFIȘAT