LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA
ÎNSCRIERI PENTRU CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIC
PROBA DE APTITUDINI

 

Cine poate susține proba de aptitudini ?

-Elevii înscriși în clasa a VIII-a, an școlar 2017-2018, indiferent de confesiunea religioasă

-Elevi care au obținut în clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I,  media 10 la purtare

-Elevi care doresc să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ

 

În ce va consta proba de aptitudini ?

-Completarea unui chestionar, în vederea cunoașterii: motivației opțiunii elevului, interesului pentru o viață creștină, caracterului moral al elevului

– Interviu(doar în cazul în care chestionarul completat de către candidat nu este relevant)

 

Care este calendarul pentru înscrierea și susținerea probei de aptitudini ?

14-15 mai 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 mai 2018, ora 10.00  desfăşurarea probei de aptitudini

 

Ce documente avem nevoie la înscriere ?

– fișă de înscriere la proba de aptitudini eliberată de către școala de proveniență

– adeverință cu media la purtare pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I eliberată de către școala de proveniență

 

Director,
prof. Szucs Alexandru