ANUNT IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT

Înscrierea la proba de aptitudini pentru etapa a doua de admitere la clasa de teologie se face luni, 27.07.2020, în intervalul orar 10.00-15.00

La înscriere candidații vor prezenta:

  1. Anexa la fisa de înscriere
  2. Adeverința din care să rezulte mediile la religie și purtare pentru fiecare clasă de gimnaziu în parte.

Ambele documente se eliberează de către secretariatul școlii în care elevul a promovat clasa a VIII-a

Comunicat BACALAUREAT – august-septembrie 2020

COMUNICAT BACALAUREAT

sesiunea august-septembrie 2020

Calendarul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat:

Sesiunea august-septembrie 2020

13-24 iulie 2020

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

24 august 2020

Limba şi literatura românăproba E.a) – proba scrisă

25 august 2020

Proba obligatorie a profiluluiproba E.c) – proba scrisă

26 august 2020

Proba la alegere a profilului şi specializariiproba E.d) – proba scrisă

27 august 2020

Limba şi literatura maternăproba E.b) – proba scrisă

28, 31 august-

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale

1 septembrie 2020

2 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-20,00

3-4 septembrie 2020

Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor finale

2. Înscrierea la cea de-a doua sesiune de bacalaureat se face la secretariatul școlii, în perioada din calendar prin depunerea următoarelor documente:

a) pentru candidații din seria curentă

Cerere de înscriere

Copie certificat de naștere

Copie carte de identitate, copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Foaie matricolă (IX-XII)

b) pentru candidații din seriile anterioare,

cele de mai sus și în plus:

doua poze 3/4 și

59 lei/probă de examen pentru cei care au fost înscriși, deja, de 2 ori.

3. Înscrierea se poate face zilnic în intervalul de timp 11.30-13.30, în perioada 13-24 iulie 2020.

4. Centrul de examen la care este arondată școala noastră este centrul nr. 3, organizat la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timișoara.

COMUNICAT ADMITERE, 2020

COMUNICAT ADMITERE, 2020
ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-a
DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A LA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST DIN TIMIȘOARA, AMBELE PROFILURI (TEOLOGIE, MATE-INFO)
PENTRU ANULȘCOLAR 2020-2021

Toți candidații declarați admiși la profilurile: teologie și, respectiv matematică -informatică, vor depune în perioada 13 – 20 iulie 2020, în cadrul programului de lucru cu publicul a secretariatului (zilnic 10.30 – 14.00) UN DOSAR PLIC cu următoarele documente:

1. Cererea de înscriere / fișa de înscriere (tipizate care se obțin de la secretariat la momentul depunerii dosarului)
2. Cartea de identitate și Certificatul de naștere în copie nelegalizată (se vor prezenta, pentru conformitate și originalele)
3. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională (de la secretariatul școlii gimnaziale absolvite)
4. Foaia matricolă, clasele V-VIII (de la secretariatul școlii gimnaziale absolvite)
5. Fișa medicală pentru reintrarea în colectivitate (de la medicul școlar, sau medicul de familie)
6. Alte documente (Cererea privind opțiunea pentru religie, declarație protecția datelor etc. de la secretariat la momentul depunerii dosarului).

NOTE.
1. Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate, în vederea ocupării lor în etapele ulterioare.
2. Candidații de la profilul teologie care au depuse o parte dintre documentele menționate mai sus, vor completa dosarul.
3. La depunerea dosarului, elevul va fi însoțit de către unul dintre părinți.

DIRECTOR,

____________
prof. Dănuț Ilie